Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Qatar

Starszy Inżynier Elektryk/Senior Electrical Engineer (057468f1c9e3)

Architecture and Engineering

Electrical Engineer

Yearly

No

null, Egypt

Important: Inżynier elektryk; 15 lat doświadczenia w Oil & Gas / 8 lat jako Lider / Starszy Inżynier Elektryk lub na podobnym stanowisku z konsultantem EPIC inżynieria lub Wykonawcy; Klient - Qatar Petroleum; Zamówienie trwania - 2 lata; Lokalizacja - lądowe; Miejsce pracy: Katar; Status - wolny; Zakwaterowanie, Transport & Medicals w Onshore do omówienia; Godziny pracy w dzień - 8 godzin; Liczba dni roboczych w tygodniu - 5 dni; Cykl co 4 miesiące, podróż w klasie ekonomiczne, bilety do najbliższego lotniska międzynarodowego do swojego rodzinnego miasta; Jedzenie ma być załatwione przez siebie.BSc. Electrical Engineer; 15 years of relevant Oil & Gas/8 years as a Lead/Senior Electrical Engineer or similar position with an Engineering Design Consultant or EPIC Contractor; Client – Qatar Petroleum; Contract Duration – 2 years; Location – Onshore; Place of work: Qatar; Status – single; Daily Rate –Please refer the table/ day (Accommodation, Transportation & Medicals at Onshore will be provided); Working hours in a day – 8 hours; No of working days in a week – 5 days; Leave Cycle shall be on completion of every 4 months, 14 days (unpaid) leave with round trip economy class tickets to the nearest international airport to your home town; Food has to be taken care by yourself.