Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Qatar

Starszy Inżynier Rurociągów, Gazociągu/Senior Pipeline Engineer (038f6bd3db7c)

Architecture and Engineering

Engineer

Yearly

No

null, Egypt

Important: Poszukiwany Inżynier morskiego gazociągu;Klient - Qatar Petroleum; Czas trwania kontraktu - 2 lata; Lokalizacja - lądowe; Miejsce pracy: Katar; Status - wolny; Zakwaterowanie, Transport & Medicals w Onshore do omówienia; Godziny pracy w dzień - 8 godzin; Liczba dni roboczych w tygodniu - 5 dni; Cykl co 4 miesiące, podróż w klasie ekonomiczne, bilety do najbliższego lotniska międzynarodowego do swojego rodzinnego miasta; Jedzenie ma być załatwione przez siebie.Offshore Pipeline Engineer is required;Client – Qatar Petroleum; Contract Duration – 2 years; Location – Onshore; Place of work: Qatar; Status – single; Daily Rate –Please refer the table/ day (Accommodation, Transportation & Medicals at Onshore will be provided); Working hours in a day – 8 hours; No of working days in a week – 5 days; Leave Cycle shall be on completion of every 4 months, 14 days (unpaid) leave with round trip economy class tickets to the nearest international airport to your home town; Food has to be taken care by yourself.