Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Israel

דרוש/ה מדריך/ה לחוג גינון טיפולי

Israel Jobs

Israel Jobs

Yearly

No

null, Israel

דרוש מדריך/כה לחוג גינון טיפולי לילדים עם צרכים מיוחדיםהתפקיד: הפעלה חווייתית ושיומית , קבוצתית ופרטנית. עבודה עם ילדים בעלי פיגור בינוני עד קשה וסיעודי.השכלה : בעל/ת תעודה מתאימה של מדריך או מורה לגינון טיפולי.נסיון עבודה - רצויכישורים אישיים- יכולת עבודה בצוות , אמפתיה , סבלנות, רגישות, יצירתיות אמינות,