Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Israel

לרכבת ישראל דרוש/ה ממונה בטיחות

Israel Jobs

Israel Jobs

Yearly

No

null, Israel

- אחריות למתן ייעוץ וסיוע למנהלי החטיבה בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בענייני בטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של עובדים. אחריות להנחית נהלי בטיחות נדרשים, לביצוע עבודות ע"י עובדי המנהלת וקבלנים. האמור לעיל הינו בנוסף ומבלי לגרוע מאחריותם של חברת הניהול /פיקוח/ קבלן. - איתור וזיהוי מפגעי בטיחות ומפגעים סביבתיים. בירור סיבות ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, במגמה להפיק לקחים, כולל עריכת דוחות ממצאים, מסקנות והמלצות למניעת הישנות התאונות. - אחריות להדרכות ו/או וידוא קיום הדרכות בתחום הבטיחות לעובדי המנהלת, צוותי חברת הניהול/פיקוח/קבלן ועוד. * העבודה באיזור מרכז *תאריך אחרון להגשת המועמדות: 21.7.22 •בעל/ת תעודת הסמכה של ממונה בטיחות וגהות ממוסד לימודים מוכר ואישור כשירות בתוקף •בקיאות בחוקים ובתקנות המחייבות בתחומי הבטיחות הגהות ואיכות הסביבה •שנתיים נסיון בעבודה כממונה בטיחות בפרויקטי תשתית/ בנייה •בוגר/ת קורס בהשתלמות ענפית בבנייה של מוסד לימודים מוכר - יתרון •ניסיון ניהולי- יתרון •ניסיון בהדרכה- יתרון •כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ברמה טובה •נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות •ניסיון בעבודה עם תוכנות office