Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Israel

דרוש/ה מנהל/ת דיר המשרה מאויישת

Israel Jobs

Israel Jobs

Yearly

No

null, Israel

דרוש/ה מנהל דיר באזור המרכז אחריות על מכלול העשיה בדיר ניהול הדיר, אחריות על בריאות מזון כח אדם תתקציב וכו' קשר עם גורמים במועצת החלבדרישות התפקיד נסיון קודם בתחום ענף בעלי חיים עם יתרון לענף הצאן השכלה: מנהל עסקים/ חקלאות/ כלכלה/ יתרון להשכלה בתחום בעלי חיים יכולת ניהול מוכחת משרה מלאה