Job was saved successfully.
Job was removed from Saved Jobs.

Job Details


Jobs.mom Israel

מנהל/ת שרשרשת אספקה (אלקטרוניקה לתעשייה) חברה גלובאלית

Israel Jobs

Israel Jobs

Yearly

No

Na'an, Israel

הובלת הפעילות העסקית של שרשרת האספקה כחבר הנהלה ניהול תהליכים מורכבים - מקצועי, ומערכתי התפקיד מהווה ציר מוביל ומשפיע ביותר על פעילות החברה והביצועים העסקיים שלה (כגון עלות מרכיב חומרי הגלם) נדרשים כישורים בולטים של עבודת צוות, הנעת עמיתים והובלת תהליכים השכלה רקע וניסיון משמעותי ורלוונטי בעולמות הרכש- חובה ניסיון בתכנון ופיקוח הייצור ניהול חוזים והתקשרויות, מידע ולוגיסטיקה גלובלית (שינוע, תנאי סחר, אריזה וכו') ניהול מערכות מורכבות ניהול ממשקי עבודה מקצועיים, יכולות גבוהות בניהול משא ומתן, ניהול אנשים כפיפים ועמיתים כמוביל, ניהול תהליכים וקבלת החלטות במציאות של וודאות מוגבלת/שינויים תדירים, תפיסת אחריות ומחויבות רחבה ובלתי מתפשרת – היכולת לקחת אחריות בראייה מרחיבה, תוך הבנת מכלול השיקולים והאילוצים ולפעול בגישה יוזמת ונחושה לקידום תחומי האחריות הישירים והעקיפים לתפקיד.